Invitasjon til andelstegning i Fiskebasaren SA, Brevik

”Bazaren på Øen”

Vil du være med på å bygge opp igjen Fiskebasaren i Brevik?

Høsten 2019 startet vi arbeidet med å få til prosjektet. Nå har vi kommet så langt at vi har kommune og fylke med oss. Vi vil sende inn de endelige søknader 2. kvartal 2021.

Fiskebasaren blir en torghall og blir tilnærmet en kopi av originalen både når det gjelder utseende og beliggenhet. Bruksområde blir: fiskerens marked, bondens marked, marked for de forskjellige årstidene, etc. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Fiskebasaren skal eies av Brevik og omegns befolkning under forutsetning at det blir tegnet nok andeler. Juridisk vil Fiskebasaren bli organisert som et samvirkeforetak (SA). Andelslaget øverste myndighet er årsmøte og som velger styre. Andelene vi være omsettelige etter nærmere retningslinjer i vedtektene vedtatt av årsmøte.

Kostnadsrammen for hele prosjektet er ca. kr 3,5 millioner.

Finansiering:

Andeler. Vår målsetting er å få tegnet 1500 til 2000 andeler a kr 500. Tegning av andeler starter nå og avsluttes 30. april 2021.

Selv om andelstegningen starter nå vil det ikke bli krevet noen innbetaling før:

  1. Alle formelle søknader er godkjent og vi er klare for byggestart.
  2. Finansiering for prosjektet inkludert noe driftskapital er på plass

Andelstegnere vil ikke være ansvarlig for mer enn de tegner seg for. Eksempel: tegner en familie seg for 5 stk. andeler a kr 500 er ansvaret kr 2.500, ikke mer og ikke mindre.

Skisse fra arkitekt Olav Lundesgaard

Sponsorer. Vi vil, i samarbeide med lokale banker, invitere sponsorer til å finansiere det vi trenger utover andelskapitalen. Detter arbeide er allerede i gang og de første sponsorene er på plass.

Hensikten er å skape mer aktivitet i Brevik for byens innbyggere, handelsstand og besøkende.

Alle andelseiere og sponsorer vil få en plakket med navn/logo på veggen av fiskebasaren.

Ønsker du å tegne deg for en eller flere andeler? Bruk skjemaet under eller ta kontakt på:

post@fiskebasaren.no

Telefon/tekstmelding til 400 56 567

Vi håper å se deg som andelseier i Fiskebasaren

Vennlig hilsen Interimsstyret i Fiskebasaren 

Ole Løkke, Harry Skui og Torkel T. Breien

Andelstegning i Fiskebasaren
Tegning av andeler starter nå og avsluttes 30. april 2021. Selv om andelstegningen starter nå vil det ikke bli krevet noen innbetaling før: 1. Alle formelle søknader er godkjent og vi er klare for byggestart. 2. Finansiering for prosjektet inkludert noe driftskapital er på plass. Andelstegnere vil ikke være ansvarlig for mer enn de tegner seg for. Eksempel: tegner en familie seg for 5 stk. andeler a kr 500 er ansvaret kr 2.500, ikke mer og ikke mindre. Dersom du tegner deg for flere andeler og ønsker fordeling på familiemedlemmer vil vi sende ut forespørsel om dette når prosjektet skal realiseres.